Terug naar beginpagina

Over ons

Bij de totstandkoming van Begrijp je Lichaam hebben de volgende organisaties samengewerkt.

Pharos

Pharos ondersteunt landelijke en lokale partijen met kennis en expertise bij het terugdringen van de gezondheidsverschillen en bij het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de (gezondheids) zorg en preventie van mensen met een laag opleidingsniveau, beperkte gezondheidsvaardigheden of migranten- of vluchtelingenachtergrond. 

030-2349800
info@pharos.nl 
www.pharos.nl 

Landelijke Huisartsen Vereniging

Beroepsvereniging van huisartsen, biedt ondersteuning bij praktijkvoering en draagt zorg voor belangenbehartiging.

030-2823723
lhv@lhv.nl
www.lhv.nl


 

Nederlands Huisartsen Genootschap

Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen door de vertaling van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de dagelijkse huisartsgeneeskundige praktijk.

030-2823500
info@nhg.org
www.nhg.org
publiekswebsite: www.thuisarts.nl


 

Oefenen.nl 
Oefenen.nl is de plek waar (jong)volwassenen kunnen oefenen om hun basiskennis en vaardigheden te verbeteren. Zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden. Maar ook omgaan met geld, opvoeding en gezondheid. Individueel en in eigen tempo. Op een laagdrempelige en interactieve manier. Een groot deel van de programma’s bestaat uit video’s, animaties en interactieve oefeningen. Op deze manier wordt leren extra aantrekkelijk. Mensen die het oefenprogramma succesvol doorlopen, ontvangen een certificaat.

info@oefenen.nl
www.oefenen.nl                                      


 

Stichting Lezen & Schrijven

Voor het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De stichting bespreekt het onderwerp publiekelijk, start concrete projecten en bundelt krachten.

070-3022660
info@lezenenschrijven.nl
www.lezenenschrijven.nlwww.taalmaaktgezonder.nl


 

Rutgers

Rutgers draagt bij aan een betere seksuele gezondheid van mensen, door middel van onderzoek, pleitbezorging, voorlichting en ondersteuning van professionals in zorg en onderwijs.

030-2313431 
office@rutgers.nl 
www.rutgers.nl 
website voor zorgprofessionals: www.seksindepraktijk.nl 
publiekswebsite: www.seksualiteit.nl 

www.seksuelevorming.nl
www.Zanzu.nl 

KNOV
De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen is de beroepsorganisatie van en door verloskundigen. De KNOV is van en voor alle verloskundigen in Nederland en streeft - net als de verloskundige - naar de beste zorg voor zwangere, haar partner en het (ongeboren) kind. Dat doen we door verloskundigen te ondersteunen, te verbinden en hun belangen te behartigen.

www.knov.nl
info@knov.nl


 

SeksHAG, de Huisarts Advies Groep Seksuele Gezondheid

De seksHAG is een NHG-expertgroep soa, hiv en seksualiteit en is opgericht om huisartsen, zorgprofessionals en huisartsenpraktijken te ondersteunen in de zorg voor patiënten met vragen of problemen op het gebied van hun seksuele gezondheid. Onder Seksuele gezondheid vallen soa, hiv en seksuele problemen.

www.sekshag.nhg.org
sekshag@nhg.org 


 

Illustraties: Medical Visuals, Maartje Kunen, Arnhem