Terug naar beginpagina

Over ons

Bij de totstandkoming van Begrijp je Lichaam hebben de volgende organisaties samengewerkt.

Pharos

Pharos ondersteunt landelijke en lokale partijen met kennis en expertise bij het terugdringen van de gezondheidsverschillen en bij het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de (gezondheids) zorg en preventie van mensen met een laag opleidingsniveau, beperkte gezondheidsvaardigheden of migranten- of vluchtelingenachtergrond. 

030-2349800
info@pharos.nl 
www.pharos.nl

Landelijke Huisartsen Vereniging

Beroepsvereniging van huisartsen, biedt ondersteuning bij praktijkvoering en draagt zorg voor belangenbehartiging.

030-2823723
lhv@lhv.nl
www.lhv.nl

Nederlands Huisartsen Genootschap

Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen door de vertaling van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de dagelijkse huisartsgeneeskundige praktijk.

030-2823500
info@nhg.org
www.nhg.org
publiekswebsite: www.thuisarts.nl

Stichting Expertisecentrum ETV.nl

ETV.nl realiseert educatieve televisieseries en multimediale oefen- en instructieprogramma’s voor laagopgeleiden en laaggeletterden. Met de series en oefenprogramma’s kan de doelgroep zelfstandig of begeleid oefenen met basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden.

expertisecentrum@etv.nl
www.etv.nl, www.oefenen.nl

Stichting Lezen & Schrijven

Voor het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De stichting bespreekt het onderwerp publiekelijk, start concrete projecten en bundelt krachten.

070-3022660
info@lezenenschrijven.nl
www.lezenenschrijven.nlwww.taalmaaktgezonder.nl

Rutgers

Rutgers draagt bij aan een betere seksuele gezondheid van mensen, door middel van onderzoek, pleitbezorging, voorlichting en ondersteuning van professionals in zorg en onderwijs.

030-2313431 
office@rutgers.nl 
www.rutgers.nl 
website voor zorgprofessionals: www.seksindepraktijk.nl 
publiekswebsite: www.seksualiteit.nl

 

 

Illustraties: Medical Visuals, Maartje Kunen, Arnhem